Үзсэнээр - Шампанскийн Нийгэмлэг | Corona Edition

 

Кристи Шампанскийн Нийгэмлэгтэй хийсэн вебинар дээр үг хэлэхийг урьсандаа баяртай байв. Доор үзээрэй.

 


Сэтгэгдэл үлдээх

Анхаарах бол, сэтгэгдэл хэвлэгдэхээсээ өмнө батлагдах ёстой