Гялтгануур дэлгүүр

MORPH METS GLAM - КАПСУЛЫН ДЭЭДЛИЙН БҮХ ТОХИРОХ, ДУРТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮХ ГЯЛАЛ, ГЯЛАЛТАЙ.

ТА ГЯЛТГАЛТАЙ МОДАГ ХУВЦАСАНДАА ХОСОЛЖ БОЛНО.